Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot de logementen van het S.V.K.S. ?

  • over geen inkomsten beschikken die de inkomsten te boven gaan om toegang te krijgen tot een sociaal logement (inkomsten van personen waarvan de student ten laste is van zijn eigen huishouding indien hij alleen dient te voorzien in zijn behoeften).
  • voltijds les volgen in een onderwijsinstelling dat hoger onderwijs aanbiedt en er regelmatig zijn ingeschreven ;
  • maximum 35 jaar zijn wanneer het gaat om een eerste jaar hoger onderwijs ;
  • behoudens afwijking, geen huurder zijn geweest van een logement genomen in beheer door het S.V.K.S. gedurende meer dan 9 achteropeenvolgende jaren ;