Wat biedt het S.V.K.S. ?

Zijn goed aan het S.V.K.S. huren, een alternatieve oplossing, zonder risico en zonder zorgen

Voor de eigenaars die hun logement te huur wensen te stellen in het Brussels Gewest, is het beroep op het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten een oplossing die tal van voordelen biedt.

Een gegarandeerde huur elke maand en elk jaar geïndexeerd

Gedurende de volledige duur van het huurcontract, zullen de huur en de lasten elke maand worden betaald, zelfs ingeval van een in gebreke blijvende huurder-student of afwezigheid van bezetting van het logement. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het onderhoud van uw logement verzekerd

Het logement wordt als een « goede huisvader » onderhouden. Het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten dekt het jaarlijks onderhoud, maar ook de eventuele huurschade in de loop of op het einde van het contract. De vzw kan zich tevens bezig houden met een reeks van onderhoudsherstellingen.

Welke voordelen ?

Een betrouwbaar en doeltreffend huurbeheer

Deze dienst is ideaal voor de eigenaars die geen tijd hebben voor de verhuring van hun goed of buiten Brussel wonen.

Het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten neemt op zich :

  • de keuze van de huurder, van het sluiten van een huurcontract en de plaatsbeschrijvingen
  • de inning van de huur en de jaarlijkse afrekeningen inzake lasten
  • het logement te verzekeren tegen brandrisico’s en de onderschrijving door de huurder van een verzekering afstand van verhaal
  • de opvolging en bijstand van de huurder

Een niet te verwaarlozen fiscaal voordeel : door zijn goed in beheer te geven aan het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten, is de eigenaar vrijgesteld van onroerende voorheffing voor het deel van het goed dat in beheer is gegeven.

Wat zijn de voorwaarden ?

En hoedanigheid van eigenaar :

Goed om weten : Het Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten onderscheidt zich van een klassiek Sociaal VerhuurKantoor door het feit dat zij het beheer van de logementen op zich kan nemen collectieve logementen vanaf 12 m² en studio’s tussen de 18 en 26 m², aangepast aan het studerend publiek.